املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

اختصاص 25000 قطعه زمین برای ساخت واحدهای مسکونی دو و سه طبقه در استان کرمانشاه


کرمانشاه – ایرنا – استاندار کرمانشاه از اختصاص 25 هزار قطعه زمین برای ساخت واحدهای مسکونی دو و سه طبقه برای متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: اکنون زمین برای 24 هزار و 321 واحد آماده شده است. واحدها و تا پایان سال این کار انجام خواهد شد.» تا 25 هزار قطعه.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406935/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87

  از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای حل مشکلات تعاونی ها استفاده می شود