املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

استاندار یزد از پروژه های نهضت ملی مسکن تفت و محرز بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهران فاطمی از سایت 160 واحدی و سایت نهضت ملی مسکن تفت با مساحت 43 هکتار بازدید کرد.

پس از آن استاندار یزد از چهار سایت نهضت ملی مسکن در شهرستان محرز بازدید و در جریان روند ساخت واحدها قرار گرفت.

مساحت این سایت ها 516 هکتار است و برای بیش از 6000 ماهاری واجد شرایط مسکن ساخته خواهد شد.

در استان در مجموع 138 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد 54 هزار نفر پس از بازنگری نهایی تصویب شدند.

محرز و تفت به ترتیب در 30 و 20 کیلومتری یزد قرار دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85495278/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  نحوه ساخت قالب مسیر بتنی بزرگترین سایت تخصصی معماری