املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

اقدامات دولت سیزدهم باعث کاهش «رکود» حوزه مسکن می شود


تهران – ایرنا – نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن، پیش بینی می شود رکود تورمی حاکم در این بخش اقتصادی به تدریج کاهش یابد و 500 نفر مستقیم و غیرمستقیم باشند. فرصت های شغلی ایجاد خواهد شد، بنابراین شما یک زندگی جدید خواهید داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85420224/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

  پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن؛ گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات مردم