املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

تامین زمین نهضت ملی مسکن تا تابستان امسال به 120 هزار هکتار می رسد.


تهران – ایرنا – وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی اختصاص یافته در بخش شهری و روستایی طرح نهضت ملی مسکن تا تابستان امسال به 120 هزار هکتار می رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446003/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

  هواشناسی 31/01/1403 هشدار فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه