املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

تجمع دهقانان حسین آباد در خرم آباد برای تعیین تخصیص زمین


خرم آباد – ایرنا – حدود 100 نفر از ساکنان قدیمی پشته حسین آباد امروز شنبه در اعتراض به اختصاص زمین های کشاورزی خود به راه و شهرسازی در مقابل استان لرستان تجمع کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413166/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C

  امضای قرارداد ساخت 10 کشتی شناور با سازندگان داخلی