املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

تسهیل دولت در تنظیم و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود اقدامات مهم و راهبردی را در طول 33 ماه خدمت در دولت سیزدهم کشور برشمرد. حوزه مسکن و شهرسازی در امور ساماندهی و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن، تنظیم سمت تقاضا، تبیین بازار مسکن، زمین و اجاره و نیز تعیین مبانی قانونی برای تنظیم حوزه مسکن.

بر اساس گزارش ارائه شده به دولت سیزدهم، تعداد واحدهای آغاز شده، تکمیل و در دست ساخت نهضت ملی مسکن از مرز 2 میلیون و 636 هزار و 46 واحد گذشت.

– تنظیم و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن

توزیع واحدهای نهضت ملی مسکن شامل فرآیند ساخت 720 هزار و 338 واحد در قالب واحدهای حمایتی در قالب خوشه در اراضی دولتی با اجاره 99 ساله در شهرها، پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با تعدادی 545 هزار و 688 واحد واگذاری اراضی انفرادی و جمعی در قالب قرارداد اجاره 99 ساله در شهرها به تعداد 340 هزار و 465 واحد، نوسازی بافت های فرسوده شهری به تعداد 282 هزار و 996 واحد، ارائه تسهیلات عمرانی و سازمانی. نیروهای مسلح با تعداد 254 هزار و 146 واحد، پرداخت تسهیلات به خود مالکان با تعداد 206 هزار و 235 واحد، تکمیل 132 هزار و 416 واحد مسکونی انفرادی جهیزیه به صورت 99 ساله قرارداد اجاره در روستاها به تعداد 79 هزار و 104 واحد و واگذاری زمین در قالب طرح جمعیت جوانان در شهرها به تعداد 74 هزار یعنی 658 واحد.

تامین 48 هزار هکتار زمین در داخل شهرها برای طرح نهضت ملی مسکن

اعطای زمینی به مساحت بیش از 48 هزار هکتار و قابلیت ساخت 1.9 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور: این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط از طریق ایجاد شهرها و شهرک های جدید و الحاق زمین به شهرها و تغییر کاربری اراضی در داخل شهرها فراهم شد.

اخذ مجوز ساخت 27 شهر ساحلی در 4 فرمانداری جنوبی کشور

تهیه و اخذ مجوزهای منطقه ای لازم برای احداث 27 شهر ساحلی در چهار استانداری جنوبی کشور با نزدیک شدن به ایجاد و توسعه مناطق مسکونی و مسکونی ساحلی: این شهرها در مراحل مختلف تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی کشور قرار دارند. شورای معماری و شهرسازی برای آغاز فرآیندهای اجرایی.

اختصاص 419 هزار قطعه زمین در شهرها و روستاها

واگذاری انفرادی و جمعی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه با هدف تعمیم و واگذاری اجرای بخش بزرگی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح بنا به سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی که فاقد سابقه مالکیت مسکن بوده و سابقه استفاده از تسهیلات دولتی را نداشته اند، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهری که درخواست مسکن در آن واقع شده است) دارای زمین دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی گروه های چند خانواده به صورت اجاره 99 ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاهای کارگری و شهرهای متوسط ​​و کوچک. در این راستا لازم به ذکر است که ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی و با کمک توانمندی پیمانکاران واجد شرایط بومی و با مدیریت مستقیم توسط خود مردم انجام می شود. . همچنین لازم به توضیح است که در این برنامه، مالکیت زمین به متقاضیان داده نمی‌شود و در اختیار دولت است و متقاضیان واجد شرایط فقط حق استفاده از این اراضی را در قالب اجاره نامه ۹۹ ساله دارند. در راستای اجرای این برنامه بیش از 419 هزار واحد مسکونی به استعدادها واگذار شد.

  پیشنهاد تعلیق عضویت شرکت راه آهن صهیونیستی در اتحادیه محاکم اسلامی

روند ساخت بیش از 720 هزار واحد مسکونی در قالب انبوه سازی

اجرای پروژه های ساخت و ساز جمعی در اراضی دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری: این برنامه همچنین به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط و از طریق اجرای پروژه ساخت و ساز جمعی مسکونی در شهرها و مناطق بدون امکان انتصاب و کاربری فردی و گروهی اجرا می شود. از توانایی های سازندگان واجد شرایط در این برنامه به منظور کاهش هزینه ساخت مسکن، زمین به مدت 99 سال به صورت اجاره داده می شود (قیمت زمین صفر است). در چارچوب این برنامه، ساخت بیش از 720 هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

آغاز ساخت 254000 واحد مسکونی برای نیروهای مسلح

تأمین مسکن غیرنظامی و سازمانی برای نیروهای مسلح: به منظور تأمین مسکن نیروهای مسلح، از توانمندی ها و امکانات این نیروها و دولت از جمله تأسیسات ساختمانی، اراضی و کاهش هزینه های صدور مجوز و غیره بهره برداری می شود. در دستور کار. تاکنون ساخت بیش از 254 هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن غیرنظامی و سازمانی نیروهای مسلح آغاز شده است.

اختصاص زمین برای ساخت 74 هزار واحد مسکونی برای متقاضیان طرح جوانان

واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در قانون جمعیت جوانان: تا به امروز در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانان با پتانسیل ساخت بیش از 74000 واحد مسکونی، زمینی به متقاضیان واجد شرایط این طرح اختصاص یافته است. قانون

شایان ذکر است که بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون جهش بهره وری مسکن، بهره برداری از اراضی درجه یک و دو و همچنین استفاده از گل های وحشی طبیعی و دستکش، باغ های طبیعی، گیاهان تولید بذر، نهالستان ها، پارک ها، ذخایر جنگلی و مرتعی، حوزه های آبخیز و محدوده گیاهان نظارت و اندازه گیری حوزه های آبخیز، بستر و حریم رودخانه ها و نهرها، مسیرهای کشورهای کوچ ایل و مناطق چهارگانه بوم گردی، اجرای موارد فوق ممنوع است. – برنامه های فوق الذکر

نوسازی بیش از 283 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده

احیای بافت های فرسوده: این برنامه مشوق های مالی و غیرمالی مانند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، عدم دریافت عوارض پروانه ساختمانی، اجرای پروژه کلید در دست، پرداخت تسهیلات اجاره موقت و ارائه مشوق های توسعه شهری و کالبدی به مالکان مستقر در بافت فرسوده شهری ارائه می کند. بهبود سرانه فضاهای عمومی و خدمات روبنایی در بافت های شهری بالی اجرا می شود. در اجرای این برنامه نوسازی بیش از 283 هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

نوسازی و بهسازی بیش از 545 هزار واحد مسکونی روستایی

نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی: نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی با پرداخت تسهیلات یارانه ای (با سود 5 درصد) و همچنین ارائه خدمات مهندسی در روستاها در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون عملیات نوسازی و بهسازی 545 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.

بازپرداخت 206 هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن به صاحبان آنها

پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی با زمین مسکونی (خودمالکی): به منظور بهره برداری از توان تولیدی افراد و بخش خصوصی، تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان زمین، بدون سپرده پرداخت می شود. تاکنون بیش از 206000 تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی صاحب زمین پرداخت شده است.

  قرارداد 620 پروژه نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری منعقد شد.

بیش از 132 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است

تکمیل واحدهای مسکن مهر: در ابتدای دولت سیزدهم حدود 250 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که طی 2.5 سال گذشته، 132 هزار واحد از این تعداد در مجموع با استفاده از منابع داخلی وزارت راه تکمیل شده است. توسعه شهری به عهده متقاضیان است. میزان پیشرفت مالی تقریباً در 60 درصد این واحدها به بیش از 75 درصد رسیده است و این واحدها پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز و رفع مشکلات قانونی در آینده نزدیک تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

تنظیم سمت تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره

بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم نیز مجموعه اقداماتی را به شرح ذیل در حوزه مسکن و تنظیم تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره اجرا کرد.

ایجاد سامانه خودنویس و ثبت بیش از 535000 قرارداد اجاره رایگان در این سامانه

راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره بین موجر و مستاجر (سامانه خودامضاء): این سامانه با هدف کاهش هزینه های میانجی گری و کاهش هزینه های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره ایجاد شده است. توسط طرفین در srem.mrud.ir و بیش از 590000 ثبت نام کرده اند.

تکمیل سامانه ملی املاک و مسکن

تکمیل و نوسازی سامانه ملی املاک و مسکن: این سامانه بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون بیش از 400 میلیون پرونده اطلاعاتی از دستگاه های مختلف مرتبط را شامل می شود. به مشخصات سکونت و مالکیت خانواده ها در این سامانه، و سرپرستان بیش از 10.5 میلیون خانواده با مراجعه به سامانه مذکور، داده های سکونت و مالکیت خود را در این سامانه تأیید، تکمیل و تصحیح کرده اند. لازم به ذکر است اقدامات گسترده ای برای افزایش مراجعات سرپرستان خانوار برای تکمیل سامانه مذکور در حال انجام است تا این سامانه به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی سرشماری نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه 120000 خانه خالی به سازمان امور مالیاتی

وضع مالیات بر خانه‌های خالی: این مالیات با رویکرد نظارتی (نه درآمدزایی) و با هدف برخورد با احتکارکنندگان مسکن (افرادی که تعداد زیادی خانه خالی در اختیار دارند) و در نتیجه افزایش هزینه‌ها وضع می‌شود. تامین واحدهای منازل خالی لازم به ذکر است که اجرای سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی منجر به آزادسازی 182 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به بازار شد و 120 هزار واحد مسکونی خالی نیز برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شد.

تشکیل دبیرخانه کارگروه ساماندهی و نظارت بر بازار املاک در استانداری ها

تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و نظارت بر بازار املاک و مستغلات در استانداری ها: این کارگروه با هدف نظارت بر بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استانداری های کشور به منظور پیگیری در چهار موضوع؛ سازمان مشاوران املاک با شناسایی ناتوانان مسکن و زمین، برخورد با آنها، تسریع در شناسایی خانه های خالی و پیگیری بازپرداخت وام و سپرده مسکن در استانداری ها تشکیل شد.

اخذ جریمه مالیاتی از شرکت های مختلف

شایان ذکر است مشاوران املاک یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن هستند و فعالیت برخی از صاحبان این حرفه منجر به افزایش هزینه های دلالی و التهاب و افزایش قیمت در این بازار می شود. از این رو برای اولین بار در دولت سیزدهم آیین نامه مشاوران املاک با محوریت وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا تاکنون بیش از 110 هزار مشاور املاک (از 185 هزار مشاور املاک فعال در استانداری ها) بازرسی شده اند که منجر به دستگیری 7 هزار و 827 مشاور املاک متخلف و صدور جرایم کیفری شد.

  آگهی خرید و فروش نهضت ملی مسکن در همدان غیرقانونی است

سازماندهی و مدیریت پلتفرم های تبلیغاتی املاک مسکونی

برخی از بسترهای تبلیغاتی املاک و مستغلات اقدام به انتشار آگهی های جعلی و ایجاد التهاب و افزایش قیمت و اجاره مسکن می کنند. از این رو به منظور ساماندهی این بسترها، قوانین جدیدی در خصوص نحوه انتشار و درج آگهی در این بسترها تدوین و اجرا شده است. در حال حاضر با رعایت این قوانین، امکان احراز هویت ثبت کننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک درج شده در سامانه ملی املاک و مسکن در پلت فرم دیوار و سیپور به صورت اختیاری ایجاد شده و مراحل لازم انجام می شود. برای توسعه امور مربوط به سازماندهی و مدیریت پلتفرم ها و گسترش آگاهی برای کاهش اثرات منفی این پلتفرم ها انجام شده است.

بیش از 453 هزار فقره کمک ودیعه مسکن پرداخت شده است

پرداخت کمک سپرده مسکن: در راستای توانمندسازی مستاجران طی دو سال گذشته بیش از 453 هزار فقره تسهیلات کمکی سپرده مسکن پرداخت شده است. همچنین در تاریخ 28/09/1402 هجری شمسی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای دارایی و اعتبار سقف عمومی تسهیلات سپرده مسکونی از 40 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان در هر واحد افزایش یافت. انفرادی و سقف تسهیلات ودیعه مسکونی برای شهر تهران به 200 میلیون تومان و برای مراکز استان 150 میلیون تومان، برای سایر شهرها 100 میلیون تومان و برای روستاها 40 میلیون تومان افزایش یافت.

ایجاد مبانی قانونی برای تنظیم بخش مسکن

همکاری در تدوین و تصویب قانون «تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره»: قانون مذکور با هدف تنظیم بازار مسکن در زمینه‌های مختلف تدوین شد. محورهای اصلی این طرح شامل ساماندهی مشاوران املاک، اخذ مالیات از اراضی بایر، توسعه نظام ملی املاک و مسکن در کشور، اعطای مشوق به صاحبان املاک، تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط اضطراری، کشف محدوده قیمت و اجاره مسکن و اعطای تسهیلات، ایجاد بستر برای ثبت رسمی اسناد و املاک، ساماندهی خرید و فروش امتیاز پروژه های حمایتی مسکن.

همکاری در تهیه و تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی و پیگیری مصوبه آن در دستگاه‌های ذیربط از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام»: این قانون با هدف تنظیم بازار معاملات ملکی و جلوگیری از سوء استفاده و تخلفات و تخلفات و قانون‌گذاری در دستور کار قرار دارد. سرمایه گذاری در این بازار تدوین شده است.

مشاهده پیش نویس قانون “مالیات معاملات مکرر”: این لایحه به منظور کنترل سفته بازی، مدیریت بازار مسکن و در نتیجه ثبات بازار به فوریت ارائه و به دولت تصویب شد.

همکاری در تدوین طرح «مالیات بر درآمد سرمایه»: این طرح به منظور کنترل سفته بازی و مدیریت بازار مسکن و در نتیجه ایجاد ثبات در این بازار تدوین شده و هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85531374/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88