املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

تکمیل 138 پروژه زیربنایی و روبنایی به ارزش 9 هزار میلیارد تومان در شهرهای جدید


تهران – ایرنا – تکمیل و تحویل 11 هزار و 354 واحد مسکونی در شهرهای جدید، ساخت 5 بیمارستان با ظرفیت 971 تخت و نوسازی 127 هزار و 677 واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری از مهمترین دستاوردهای دولت است. وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383548/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

  استاندار یزد از پروژه های نهضت ملی مسکن تفت و محرز بازدید کرد