املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

ثبت دومین کمترین رشد قیمت مسکن طی 7 سال گذشته


تهران – ایرنا – تمرکز دولت سیزدهم بر تولید مسکن و بازگشت رونق به ساخت و ساز به تدریج تاثیرات خود را بر بازار مسکن گذاشت، زیرا قیمت مسکن در تهران در سال 1402 کمتر از 25 درصد افزایش یافت که دومین رشد کمتر در سال 7 است. سال، و اخیر در نظر گرفته می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431337/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

  بارش باران در جاده های 16 استانداری / ترافیک سنگین در جاده چالوس