املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

دیدگاه خود دولت برای کردستان/ اجرای پروژه های راه و آب


سنندج – ایرنا – دولت سیزدهم 1402 با تاکید ویژه بر کردستان، تکمیل پروژه های بزرگی چون خط ریلی همدان – سنندج، فرودگاه سقز، انتقال آب سد آزاد به قشلاق و سنندج و بسیاری دیگر از پروژه های مهم را در اولویت قرار داد. پروژه ها. پروژه ها و اجرای آنها را انجام داد و بدین ترتیب بذر شادی و خشنودی را در روح و جان مردم این سرزمین کاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416351/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%A8

  الحاق اراضی به شهرهای خراسان جنوبی 460 برابر شد