املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

دیپلماسی اقتصادی کارساز بود. افزایش صادرات به کشورهای همسایه


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه در دولت دوازدهم زمینه ساز گسترش روابط اقتصادی و توسعه صادرات محصولات و کالاهای ایرانی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414478/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87

  افزایش 35 درصدی ترانزیت خارجی از مرز ایران/پرویزخان، دروازه ترانزیتی نوظهور ایران