املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

ستاد امام حسن (علیه السلام) در ساخت 1161 واحد مسکونی در شیروان مشارکت کرد.


بجنورد – ایرنا – فرماندار شهرستان شیروان خراسان شمالی گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) امسال در ساخت و مرمت یک هزار و 161 واحد مسکونی برای مستضعفان مشارکت داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422464/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

  انواع سبک آشپزخانه از سبک مدرن تا اسکاندیناوی کارشناسان املاک دماوند