املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

عزم وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن نیروهای مسلح است


تهران – ایرنا – وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عزم این وزارتخانه برای تامین مسکن نیروهای مسلح گفت: بیش از 230 هزار واحد متعلق به نهضت ملی مسکن خانواده های نیروهای مسلح در مناطق مختلف حضور دارند. مراحل ساخت و ساز.

منبع: https://www.irna.ir/news/85393653/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD

  استانداری اردبیل رتبه سوم پیشرفت نهضت ملی مسکن را دارد