املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

قرارداد تسهیل گری برای 323 هزار و 401 واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد.


تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک مسکن از افتتاح یک میلیون و 136 هزار و 742 حساب در بانک مسکن خبر داد و گفت: 323 هزار و 401 واحد قرارداد تسهیلات در این بانک منعقد شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384687/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

  تجمع دهقانان حسین آباد در خرم آباد برای تعیین تخصیص زمین