املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

نگاهی به بازده خالص بازار در سال 1402 هجری قمری


تهران – ایرنا – اگر در ابتدای سال پژو پارس، کویک، سکه بخرید یا در بورس با قیمت 1402 دلار سرمایه گذاری کنید، سود کدام یک بیشتر است؟ در نمودار منتشر شده توسط ایرنا نگاهی به بازده خالص بازارهای مختلف در سال 1402 داشته ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426213/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

  پیشنهاد تعلیق عضویت شرکت راه آهن صهیونیستی در اتحادیه محاکم اسلامی