املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به 381 هزار متقاضی


تهران-ایرنا- آمار تسهیلات پرداخت سپرده اجاره مسکن حاکی از آن است که از یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی واجد شرایط دریافت تسهیلات سپرده مسکن، بانک ها با 381 هزار و 763 متقاضی برای پرداخت این تسهیلات قرارداد منعقد کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398573/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B8%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

  62 درصد از برنامه تولید مسکن در دو سال اول دولت سیزدهم محقق شد