املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

پرداخت 140 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن بیماران در ساوه


سواح – ایرنا – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ساوه گفت: سال گذشته 140 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن برای تامین سرپناه مردم این شهرستان پرداخت شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85429160/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

  شبیه ساز سه بعدی برج مراقبت ایران به طور کامل افتتاح شد