املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

چشم انداز توسعه دولت سیزدهم دارالرحمه سمنان + فیلم


سمنان – ایرنا – تصویب ماده 23 طرح آبرسانی سمنان، انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب، احیای 167 واحد غیر فعال تولیدی، کمک 60 هزار واحدی به نهضت ملی مسکن و 34 واحد تولیدی غیر فعال. صادرات بخشی از دستاوردهای دولت سیزدهم در این فرمانداری است سال 1402 ه .

منبع: https://www.irna.ir/news/85423781/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

  رتبه اول در خراسان جنوبی در واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانان