املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

کلنگ ساخت و ساز اقامتگاه دانشگاه محقق اردبیلی روی زمین انداخته شد


اردبیل – ایرنا – ساخت مسکن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی همزمان با طرح های دیگر برای ساخت مسکن مراکز علمی کشور با اختلال مواجه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85389828/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

  اختلال در برخی از اندام ها در بازسازی بافت فرسوده