املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

1500 هکتار فضای سبز در شهرهای جدید ایران توسعه یافته است


سمنان – ایرنا – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت شهرهای جدید ایران گفت: قرار است 1500 هکتار فضای سبز در شهرهای جدید کشور ایجاد شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85411167/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

  افزایش 35 درصدی ترانزیت خارجی از مرز ایران/پرویزخان، دروازه ترانزیتی نوظهور ایران