املاک 341

مطالب اقتصادی املاک

وبلاگ

62 درصد از برنامه تولید مسکن در دو سال اول دولت سیزدهم محقق شد


تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و نوسازی شهری شرکت نوسازی شهری ایران از تکمیل 62 درصدی برنامه تولید مسکن در دو سال اول دولت سیزدهم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405579/%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF

  1217 نفر در نوروز 1402 جان باختند / برخوردهای خطرناک با تصادفات منجر به تخلف